מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל נולד בתאריך י"ב תשרי התרפ"א ועלה לגנזי מרומים ב-ג' מר חשון התשע"ד. מרן זצ"ל כיהן כרב הראשי הספרדי – הראשון לציון בין השנים תשל"ג – תשמ"ג. מרן זצ"ל היה גדול פוסקי ההלכה בדור האחרון וחיבר כחמישים ספרים בהלכה ובהגדה. מרן זצ"ל קיבל בשנת תש"ל את פרס ישראל לספרות תורנית ופרס הרב קוק לשנת תשי"ד. ספריו של מרן מקיפים מגוון עצום של נושאים בהלכה בארבעת חלקי השולחן ערוך וביניהם: "שו"ת יביע אומר" – ספר השו"ת המרכזי (עשרה כרכים), "שו"ת יחוה דעת" שאלות ותשובות (ששה כרכים), "חזון עובדיה" – כעשרים ספרי הלכה בנושאי היום יום, "לווית חן", "טהרת הבית" – שלושה חלקים, "מאור ישראל" – ארבעה חלקים, "הליכות עולם" – שמונה חלקים ועוד…
מרן זצ"ל השאיר אחריו בן כמותו שימשיך את דרכו ומורשתו ההלכתית. בנו הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א ראש בית המדרש "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה שימש כ"חברותא" של אביו במשך שנים ארוכות, ועזר לו רבות בעריכת ספריו וכך גם למד מכלי ראשון את שיטתו ההלכתית. את הידע שרכש ביטא באמצעות ספרי ההלכה שלו על סדר השולחן ערוך – "הלכה ברורה" שמונה עשר חלקים, ו"תורת המועדים" חמישה חלקים. כמו כן במהלך עבודתו עם אביו על הספר "טהרת הבית" ערך את "טהרת הבית הקצר" שהודפס בסוף ספרו של אביו, חיבור שהפך ברבות הימים לספר בפני עצמו – "תורת הטהרה", ספר העוסק בלשון ברורה לכל בענייני טהרת המשפחה.
עם פטירת מרן זצ"ל קיבל על עצמו הרב דוד יוסף להקצות מקום מיוחד בבית המדרש "יחוה דעת" שבראשותו עבור ספריה ענפה עם כל כתבי מרן זצ"ל שמתוחזקת ע"י תלמידי חכמים חשובים. הספריה פתוחה לרשות כל ציבור הלומדים הפוקדים את בית המדרש "יחוה דעת". כמו כן ב"יחוה דעת" עורכים ימי עיון במורשתו של מרן זצ"ל, ומספר גדול של בתי ספר מכל הארץ פוקדים את בית המדרש כדי לשמוע בצימאון וללמוד על אורח חייו המדהים, פעולותיו ומורשתו של מרן זצ"ל. עוד נערכים סיורים מרוכזים בלשכת הרב ונערכים ימי תפילה בציון שבבית העלמין בסנהדריה. לצורך כך הוקצו תלמידי חכמים שהוכשרו לכך ומשמשים מרצים ומדריכים למטרה נעלה זאת. ב"יחוה דעת" ובמסגרת לימוד מורשת מרן זצ"ל נערכים מדי יום שיעורי תורה רבים משעות הבוקר המוקדמות, ועד לשעות המאוחרות בלילה לומדים בשקידה את משנתו של מרן נבחנים ומקבלים מלגות חודשיות נאות. מיד לאחר פטירת מרן זצ"ל החל בנו הרב דוד בכתיבת חיבור נפלא על הנהגותיו ההלכתיות של מרן אביו זצ"ל עם מקורות בעומק העיון המיועד הן לעמך בית ישראל העוסקים לפרנסתם, והן לאברכים השקועים כל היום בתורתם. הספר נקרא "אורחות מרן" והוא כולל עד עתה שני כרכים. הספרים הופצו בכעשרת אלפים עותקים. כמו כן קיבל על עצמו בנו הרב דוד להמשיך את דרכו ולחדש את השיעור הקבוע שמסר מרן זצ"ל לפני שנים בבית המדרש "יחוה דעת". השיעור מתקיים באותו המקום בפני מאות מתלמידיו ומועבר בכלי התקשורת האלקטרוניים בארץ ובעולם ובשידור חי. הלכותיו של הרב ופסיקותיו בעניני דיומא מופצים על ידינו בעלונים רבים שמחולקים בכל רחבי הארץ.